18. 1. 2015

[Google Tabulky] Jak jednoduše vložit funkci

Znát všechny funkce, které jsou k dispozici v Google Tabulkách, není asi v možnostech nikoho z nás. Naučte se je jednoduše vkládat.
Jakákoliv funkce začíná v poli vždy znakem "rovná se" (%).
V praxi platí, že funkce mají název podobný činnosti, ke které slouží. Pro výpočet nějakého minima začínají na "MIN" atp.
Pokud nemáte vůbec žádné ponětí, jakou funkci použít, stačí kliknout na záložku Vložit - Funkce - Více. Čímž se dostaneme na seznam všech dostupných funkcí v angličtina. Bohužel české překladu tu zatím nejsou k dispozici, avšak pro anglicky méně znalé stačí vše v Chromu přeložit do češtiny.

Po znaménku "rovná se" stačí napsat příslušnou funkci. Při psaní se objeví šikovný našeptávač, ze kterého si můžete jednoduše vybrat a nemusíte tak psát celou funkci ručně.
Po zvolení funkce našeptávač ukáže malé info o funkci včetně příkladu pro správné vložení.
Pokud potřebujete poradit ohledně příslušné funkce, stačí v našeptávači kliknout na odkaz "Další informace...."Celý proces vkládání funkce je hotový!