16. 12. 2014

[Gmail] Jak vrátit zpět odeslání

Zcela jistě se vám již někdy stalo, že jste si pořádně nezkontrolovali odesílaný email a a po odeslání byste to rádi chtěli vrátit zpět. S Gmailem to není žádný problém.

Nejprve je potřeba tuto funkci povolit.
Stačí přejít do Nastavení - záložka LaboratořVrátit zpět odeslání aktivovat - dole Uložit změny


Nyní se nám zpřístupní v Nastavení v kartě Obecné možnost Vrátit zpět odeslání.
Klikneme na checkbox Aktivovat funkci a nastavíme časový interval, po kterém se zpráva nenávratně odešle neboli jak dlouho máte na to zprávu vrátit zpět.
Na výběr je 5 možností - Okamžitě, Po 1 sekundě, Po 3 sekundách, Po 20 sekundách nebo Nikdy.
Poslední možnost je pro případ, že byste každý odeslaný email chtěli manuálně potvrzovat.